medals

Київхліб отримав ISO 9001:2015, IDT !

01.02.2019

Київхліб, впродовж своє історії: змінював асортимент, модернізував виробництва, розширював канали збуту, налагоджував сучасні методології комунікацію у колективі, зі споживачами. Незмінним залишалося одне – якість продукту. Вже майже 90 років якість – вимога №1 при виробництві хлібобулочних.

Підприємства Київхліба працюють відповідно до вимог Міжнародних стандартів, що підтверджують сертифікати якості. Наприкінці 2018 року Київхліб отримав для виробничих цехів №7, №8 ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) – систему управління якістю, стосовно виробництва хліба, булочних, хлібобулочних здобних, хлібобулочних сухарних, хлібобулочних бубличних та кондитерських виробів ( раніше у виробництві діяла система управління якістю, яка відповідала стандарту ISO 9001:2008).

Поступова євроінтеграція українських підприємств відкриває нові перспективи  та ставить суворі вимоги щодо дотримання вимог до систем управління якістю на виробництвах. Наявність сертифікату ISO 9001:2015 допомагає українському бізнесу налагоджувати співпрацю з закордонними партнерами, розвивати експорт.

Для Київхліба ISO 9001:2015  –  чергове визнання, підтвердження того, що компанія дотримується сучасних принципів ведення бізнесу і виробництва, застосовує системний підхід до управління, клієнтоорієнтована та завжди відкрита до вдосконалень.