medals

Конкурс

Київхліб відкрив конкурсний відбір аудиторської компанії

19.01.2022

Інформаційне повідомлення про проведення конкурсного відбору суб’єкта аудиторської діяльності на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності

ТОВ «Торговий дім «КИЇВХЛІБ» (далі – Товариство) оголошено конкурсний відбір суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути обрані для надання послуг з обов’язкового аудиту річної фінансової звітності підприємства за 2021 рік по МСФЗ.

Товариство становить  суспільний інтерес в розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Річна фінансова звітність  Товариства за 2019 та 2020 рік розміщена на сайті   www.kyivkhlib.ua в розділі Про компанію  –  Фінзвітність
Інформація про діяльність Товариства: основним видом діяльності Товариства є оптова торгівля хлібобулочними виробами.

Конкурс буде проводитись на он-лайн майданчику електронних торгів SMARTTENDER

Дата початку подання пропозицій на участь у конкурсі:  19.01.2022
Кінцевий строк подання пропозицій: 28.01.2022
Розгляд та перевірка конкурсних пропозицій: 31.01.2022

Конкурсні пропозиції, отримані Товариством після закінчення строку їх подання, можуть не розглядатися.
Учасник Конкурсу має право внести зміни до своєї конкурсної пропозиції до закінчення строку її подання.
Строк надання послуг (проведення аудиту) до 31.03.2022 р.

До учасників конкурсу пред’являються наступні вимоги:

  • аудиторська фірма є суб’єктом аудиторської діяльності (САД), яка може надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес та включена до відповідного розділу Реєстру “Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес”;
  • наявність в аудиторської фірми (або в єдиної мережі аудиторських фірм, у тому числі за межами України, до якої входить дана аудиторська фірма) досвіду надання аудиторських послуг суб’єктам господарювання відповідної галузі;
  • відповідність критеріям визначеним в Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII для проведення обов’язкового аудиту.

Перелік документів, що подаються претендентом:

  • конкурсну пропозицію щодо строку виконання, вартості послуг та умов оплати послуг САД;
  • копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента щодо проходження перевірки з контролю якості аудиторських послуг;
  • довідку у довільній формі щодо загальних відомостей про суб’єкта аудиторської діяльності, запевнення щодо відсутності конфлікту інтересів між Товариством та САД.

Порядок подання конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція надається разом із сканованими копіями документів, що подаються для участі в конкурсі згідно вимог ТЗ.Документи, що подаються суб’єктом аудиторської діяльності для участі в Конкурсі, мають бути засвідчені підписом уповноваженої особи САД. Скановані копії документів, що подаються у складі конкурсної пропозиції повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності).

Критерії відбору претендента на перемогу в конкурсі:
Відповідність документації учасника чинному законодавству, ділова репутація, вибір найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами оцінки щодо строку виконання, вартості послуг та умов оплати послуг САД, розмір страхової суми по страхуванню цивільно-правової відповідальності САД перед третіми особами.

  • Контактна особа – Буділовська Валентина Василівна тел.: 044-206-7279
  • E-mail: [email protected]
  • Офіційний сайт Товариства www.kyivkhlib.ua
  • Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська,64