Юрисконсульт (тендерні закупівлі)

02.01.2020, м. Київ

Вимоги:

 • вища юридична освіта;
 • досвід роботи не менше 2-х років;
 • грунтовні знання законодавчих актів, що регламентують виробничо-господарчу і фінансову діяльність підприємства: цивільне, господарське, трудове, фінансове, адміністративне право; основи податкового законодавства та корпоративного;
 • знання законодавства щодо публічних закупівель, практики оскарження;
 • знання процесуального законодавства (цивільний, господарський та адміністративний процес)
 • добросовісність, відповідальність, уважність, комунікабельність, самоорганізованість, ініціативність та креативність в роботі, вміння знаходити нестандартні підходи для вирішення поставлених завдань, вміння працювати як самостійно так і в команді.

Функціональні обов’язки:

 • ведення договірної роботи: розробка проектів правочинів/юридична експертиза правочинів, погодження зі структурними підрозділами компанії, контрагентами, контроль за виконанням, судово — претензійна робота;
 • супроводження тендерних закупівель як приватних так і державних (підготовка документації згідно ТД, отримання необхідних документів), оскарження тендерних закупівель (Замовнику, АМК, суд);
 • розробка проектів внутрішніх розпорядчих документів компанії (наказів, інструкцій, положень, тощо), аналіз проектів внутрішніх нормативних документів на відповідність нормам чинного законодавства, внесення змін до них, погодження з підрозділами компанії, візування;
 • підготовка проектів довіреностей, в тому числі нотаріальних;
 • оскарження дій контролюючих органів, відповіді на запити;
 • робота з ЄДРПОУ (внесення змін щодо інформації про юр.осіб, проведення реєстрації);
 • консультування з питань, які виникають в роботі виробничого підприємства.

Компанія гарантує:

 • своєчасну оплату праці в повному обсязі;
 • комфортне місце роботи;
 • соціальні гарантії згідно КЗпП України;
 • територіально Поділ (метро Тараса Шевченка).