Внутрішній аудитор систем якості

30.06.2021, м. Київ

Вимоги:

 • Вища профільна освіта;
 • Досвід роботи на аналогічній посаді від півроку;
 • Знання аудиту, аудиторських методик і процедур, стандартів внутрішнього аудиту;
 • Знання документів по системі менеджменту якості і системи безпеки харчових продуктів, впроваджених і діючих на підприємстві;
 • Знання вимог стандартів ISO серії 9000 (система менеджменту якості підприємства), стандартів ISO серії 22000 (система управління безпечністю харчових продуктів);
 • Знання правил проведення перевірок та документальних ревізій;
 • Знання правил організації і ведення бізнесу;
 • Знання трудового, фінансового, податкового та господарського законодавства;
 • Знання основ маркетингу, основ адміністрування;
 • Знання кодексу етики внутрішніх аудиторів;
 • Знання міжнародного стандарту ISO 19011: 2018 року;
 • Знання правил і норм охорони праці;
 • Знання Excel, MS Office, 1C: Бухгалтерія; 1С: Управління торгівлею;
 • Знання усної та письмової ділової комунікації.

Умови праці:

 • Гідний рівень оплати;
 • Робота у комфортному офісі (виїзні перевірки на підрозділи складають 40% робочого часу);
 • Оформлення згідно КЗпП України (оплачувана відпустка, лікарняний).

Обов’язки:

 • Планує проведення внутрішнього аудиту та проводить необхідну підготовку до нього;
 • Оцінює ризики бізнес-процесів і управління даними ризиками;
 • Оцінює отриману за результатами внутрішнього аудиту інформацію, формулює висновки і виробляє рекомендації, що дозволяють знизити рівень ризику окремих операцій або мінімізувати можливі втрати;
 • Своєчасно і належним чином документує інформацію, необхідну для обґрунтування результатів внутрішнього аудиту;
 • Бере участь у підготовці звітів за результатами внутрішнього аудиту;
 • Здійснює моніторинг виконання планів заходів (коригувальних дій), розроблених за результатами внутрішнього аудиту;
 • У складі групи перевіряючих здійснює аудиторську перевірку відповідно до плану, програми аудит.